logo

Children's Intellectual Problems

मुलांच्या बौद्धिक समस्या               मुले अभ्यासात मागे असणे, लक्ष न लागणे, बोलताना अडखळणे, हट्टीपणा करणे, अंथरुणात लघवी करणे, एकाजागी न थांबणे, मंदबुद्धी असणे, अभ्यासात एखादा विषय कच्चा असणे अशी लक्षणे असतात. एखाद्या मुलास श्रम आणि जन्मादरम्यान समस्या असल्यास, जसे पुरेसे ऑक्सिजन न मिळाल्यास, मेंदूच्या नुकसानीमुळे त्याला किंवा तिला विकलांग अपंगत्व येऊ शकते. जेव्हा गर्भ योग्य प्रकारे विकसित होत नाही तेव्हा बौद्धिक अपंगत्व येते. उदाहरणार्थ, गर्भाची पेशी जसजशी वाढत जातात तसतशी त्याची विभागणी होण्यास समस्या असू शकते. बौद्धिक अपंगत्व (आयडी) बालपणात स्पष्ट होते आणि समान वयोगटातील समवयस्कांच्या तुलनेत मानसिक क्षमता, सामाजिक कौशल्ये आणि दैनंदिन जीवनाची मुख्य कामे (एडीएल) मध्ये तोटा होतो. आयडीचे सौम्य स्वरुपाचे अनेकदा शारिरीक चिन्हे नसतात, जरी एखाद्या अनुवांशिक डिसऑर्डरशी संबंधित असताना वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक वैशिष्ट्ये असू शकतात.